O nama

Na samo 7 km udaljenosti od južne strane grada Kragujevca, na nadmorskoj visini od 500m, oivičena  visovima Žeželja sa severa, Dubova sa zapada, brda izvan rečice  Osenica sa istoka – nalazi se Donja Sabanta.

A na samom kraju Donje Sabante, nalazi se naša farma…

O nama

Na samo 7 km udaljenosti od južne strane grada Kragujevca, na nadmorskoj visini od 500m, oivičena  visovima Žeželja sa severa, Dubova sa zapada, brda izvan rečice  Osenica sa istoka – nalazi se Donja Sabanta.

A na samom kraju Donje Sabante, nalazi se naša farma…

dONJA SABANTA

Arheološki nalazi pokazuju da je ovaj prostor bio naseljen još u vreme Rimljana. Na mestu Slatina je postojalo Staro groblje, a u blizini je Crkvina. Obe ove starine  su iz vremena pre turske vladavine.

Selište pod zaseokom Džepare na Medni i Selištance na istoj strani nad Mednom su ostaci srednjevekovnog srpskog doba.

Naselje Donja Sabanta se prvi put u spisima pominje  1735. godine. Do Drugog srpskog ustanka Donja Sabanta se nalazila u sastavu Osmanskog carstva. Nakon Drugog srpskog ustanka Donja Sabanta ulazi u sastav Kneževine Srbije i administrativno je pripadala Jagodinskoj nahiji i Levačkoj knežini sve do 1834. godine kada je Srbija podeljena na serdarstva.

naša farma

Na nadmorskoj visini od 500 do 700 metara, na šumadijskom prostranstvu od preko 500 hektara satkanom od  šarenih livada i bogatih pašnjaka, na kojima rastu mnoge gorske lekovite trave i planinsko bilje, kao i plodnog obradivog zemljišta, na kome raste organska trava, dane provodi naše stado.

Blaga planinska klima i povoljna ruža vetrova, koji se ovde sastaju sa sve četiri strane sveta, čine našu farmu riznicom netaknute prirode.

Svi naši proizvodi  potiču od ovaca kojima se ne daju antibiotici ili hormoni rasta. Organska hrana za naše stado se proizvodi bez upotrebe konvencionalnih pesticida, bez đubriva napravljenih od sintetičkih sastojaka ili kanalizacionog mulja.

donja sabanta

Arheološki nalazi pokazuju da je ovaj prostor bio naseljen još u vreme Rimljana. Na mestu Slatina je postojalo Staro groblje, a u blizini je Crkvina. Obe ove starine  su iz vremena pre turske vladavine.

Selište pod zaseokom Džepare na Medni i Selištance na istoj strani nad Mednom su ostaci srednjevekovnog srpskog doba.

Naselje Donja Sabanta se prvi put u spisima pominje  1735. godine. Do Drugog srpskog ustanka Donja Sabanta se nalazila u sastavu Osmanskog carstva. Nakon Drugog srpskog ustanka Donja Sabanta ulazi u sastav Kneževine Srbije i administrativno je pripadala Jagodinskoj nahiji i Levačkoj knežini sve do 1834. godine kada je Srbija podeljena na serdarstva.

naša farma

Na nadmorskoj visini od 500 do 700 metara, na šumadijskom prostranstvu od preko 500 hektara satkanom od  šarenih livada i bogatih pašnjaka, na kojima rastu mnoge gorske lekovite trave i planinsko bilje, kao i plodnog obradivog zemljišta, na kome raste organska trava, dane provodi naše stado.

Blaga planinska klima i povoljna ruža vetrova, koji se ovde sastaju sa sve četiri strane sveta, čine našu farmu riznicom netaknute prirode.

Svi naši proizvodi  potiču od ovaca kojima se ne daju antibiotici ili hormoni rasta. Organska hrana za naše stado se proizvodi bez upotrebe konvencionalnih pesticida, bez đubriva napravljenih od sintetičkih sastojaka ili kanalizacionog mulja.

tradicija

Iako smo odavno zašli u moderno doba 21. veka, nismo se odrekli tradicije predaka.

Sve naše proizvode pripremamo i tretiramo u skladu sa tradicijom šumadijskog kraja potpomognutom novim tehničko-tehnološkim dostignućima.

Svi oni koji su probali naše sušene proizvode kažu da nikada ništa slično nisu probali. Mi se samo osmehnemo i pomislimo da nisu ni mogli – takvo što postoji samo u našoj Šumadiji!

tradicija

Iako smo odavno zašli u moderno doba 21. veka, nismo se odrekli tradicije predaka.

Sve naše proizvode pripremamo i tretiramo u skladu sa tradicijom šumadijskog kraja potpomognutom novim tehničko-tehnološkim dostignućima.

Svi oni koji su probali naše sušene proizvode kažu da nikada ništa slično nisu probali. Mi se samo osmehnemo i pomislimo da nisu ni mogli – takvo što postoji samo u našoj Šumadiji!