O OVČARSTVU

Ovčarstvo je grana stočarstva koja se bavi uzgojem ovaca i njihovim iskorišćavanjem radi dobijanja vune, mleka i mesa. U tom pogledu izdavaja se uzgajanje jagnjadi radi mesa i ovaca radi vune. Najpoljovniji tereni za ovčarstvo su pašnjaci i livade, sa dosta izvora pitke vode.

Nauka i znanje postaju imperativ za savremeni razvoj i progres ovčarske proizvodnje. U mnogim zemljama Evrope i drugih kontinenata proizvodnja i promet jagnjećeg i ovčijeg mesa, vune, mleka i mlečnih proizvoda već odavno se organizuju na principima industrije.

O ovčarstvu

Ovčarstvo je grana stočarstva koja se bavi uzgojem ovaca i njihovim iskorišćavanjem radi dobijanja vune, mleka i mesa. U tom pogledu izdavaja se uzgajanje jagnjadi radi mesa i ovaca radi vune. Najpoljovniji tereni za ovčarstvo su pašnjaci i livade, sa dosta izvora pitke vode.

Nauka i znanje postaju imperativ za savremeni razvoj i progres ovčarske proizvodnje. U mnogim zemljama Evrope i drugih kontinenata proizvodnja i promet jagnjećeg i ovčijeg mesa, vune, mleka i mlečnih proizvoda već odavno se organizuju na principima industrije.

rase ovaca

U našoj zemlji najčešće uzgajane rasu su: pramenka, cigaja, safolk, romanovska, ile de france i virtemberg.

Na našoj farmi uzgajamo Merinolandschaf ili Virtemberg. Ovo je nemačka rasa nastala na području pokrajine Virtemberg stoga je često kod nas nazivana virtemberška ovca ili virtemberg. Naziva se još nemački domaći merino ili merino landras. Nastala je ukrštanjem nemačke gruborune ovce s uvezenim merino ovnovima iz Španije i Francuske s manjim udelom engleskih mesnih rasa.

Karakteristično za ovu rasu je da ima malo masnoće, da je meso “mekanije” u odnosu na druge rase, a i daje značajno više vune.

 

rase ovaca

U našoj zemlji najčešće uzgajane rasu su: pramenka, cigaja, safolk, romanovska, ile de france i virtemberg.

Na našoj farmi uzgajamo Merinolandschaf ili Virtemberg. Ovo je nemačka rasa nastala na području pokrajine Virtemberg stoga je često kod nas nazivana virtemberška ovca ili virtemberg. Naziva se još nemački domaći merino ili merino landras. Nastala je ukrštanjem nemačke gruborune ovce s uvezenim merino ovnovima iz Španije i Francuske s manjim udelom engleskih mesnih rasa.

Karakteristično za ovu rasu je da ima malo masnoće, da je meso “mekanije” u odnosu na druge rase, a i daje značajno više vune.